Sheetfed full-colour digital

Minoltac8000newMINOLTA C8000

 • Speed 3000 A4/hr
 • Max sheet size 610×450
 • Thinnest sheet 60gms
 • Thickest sheet 350gms

Xerox250XEROX 250

 • Speed 3000 A4/hr
 • Max sheet size 455×318
 • Thinnest sheet 60-70gms
 • Thickest sheet 200gms

Xeroxc70XEROX C70

 • Speed 4200 A4/hr
 • Max sheet size 488×330
 • Thinnest sheet 64gms
 • Thickest sheet 300gms

XanteXANTE ILLUMINA

 • Speed 2160 A4/hr
 • Max sheet size 2500×318
 • Thinnest sheet 80gms
 • Thickest sheet 420gms

XeroxigenXANTE ILLUMINA

 • Speed 7200 A4/hr
 • Max sheet size 360×566
 • Thinnest sheet 70gms
 • Thickest sheet 400gms